Herhaalrecepten

1. U kunt online uw herhaalmedicatie bestellen via MijnGezondheid.net

Inloggen MijnGezondheid.net Meer informatie en aanmelden

2. Telefonisch

24 Uur per dag kunt u een herhaalrecept aanvragen op de herhaalreceptenlijn. Dit geldt voor de medicijnen waarvoor wij uw hoofdbehandelaar zijn. Staat u voor het medicijn onder controle bij de specialist dan schrijft de specialist het betreffende (herhaal)recept uit.

Voor de herhaalrecepten waarvoor u onder behandeling bent bij de huisarts kunt u het gewone praktijknummer bellen met daarna keuzetoets “2”. Na beoordeling versturen wij uw aanvraag naar uw apotheek. Omdat zowel wij als uw apotheek tijd nodig heeft om uw aanvraag te beoordelen en de recepten klaar te maken verzoeken wij u om de medicijnen daar na 2 dagen af te halen. 
Denkt u er s.v.p. ook aan om tijdig uw controles op het effect van de medicatie af te spreken!

Spreekt u s.v.p. duidelijk in:

  • uw naam, geboortedatum en adres
  • uw telefoonnummer (waarop u bereikbaar bent)
  • uw apotheek (en zo nodig of het bezorgd moet worden)
  • het gewenste medicijn, de sterkte, dosering en hoeveelheid

3. Herhaalservice apotheek

Naast het aanvragen van de medicijnen via de herhaalreceptenlijn bestaat er de mogelijkheid om u bij uw apotheek aan te melden voor de herhaalservice. Door uw eigen apotheek wordt dan bij ons uw chronische herhaalreceptuur bij ons voor verlenging aangevraagd.

Op het doosje van uw medicijn kunt u zien of er nog een herhaling geleverd kan worden. Herhaalrecepten krijgt u niet meer op papier mee.