Visie

Huisartsenpraktijk De Blauwe Jachthoorn levert deskundige en zorgvuldige huisartsenzorg aan jong en oud, dichtbij de patiënt, met maatwerk in speciale spreekuren.

De spreekuren zijn o.a. gericht op:

  • Diabetes
  • COPD en Astma
  • Cardiovasculaire ziekten
  • Stoppen met roken
  • Zorg voor kwetsbare ouderen
  • Basis Geestelijke Gezondheidszorg

Wij zijn een huisartsenpraktijk voor reguliere huisartsenzorg. Mensen met een zorgzwaartepakket van ZZP 5 en hoger die woonachtig zijn in een woonzorgcentrum, kunnen we niet als nieuwe patiënt inschrijven in onze huisartsenpraktijk, omdat we de competentie en capaciteit missen om hen goed te kunnen behandelen.

We spannen ons in voor kwaliteit en een goede bereikbaarheid en beschikbaarheid. In verband met de bereikbaarheid bij medisch noodzakelijke visites hebben wij conform de landelijke richtlijnen grenzen gesteld aan ons praktijkgebied. Aan patiënten die buiten ons praktijkgebied wonen verzoeken wij een huisarts in de eigen woonomgeving te zoeken omdat we in noodsituaties niet binnen de gestelde tijd ter plekke kunnen zijn.

Om de kwaliteit verder te verbeteren werken we met een kwaliteitssysteem. Een onderdeel van het kwaliteitssysteem is een driejaarlijks enquête met vragen gericht op onze zorg- en dienstverlening. Mede naar aanleiding van de enquête en het accreditatieproces werken we de komende jaren aan het verder verbeteren van de zorg voor chronische ziekten.

Ons team hecht veel belang aan het versterken van de betrokkenheid van de patiënten bij hun eigen gezondheid en meent dat preventie een belangrijk goed is.

Mocht u gedachten met ons willen delen over verbetering of versterking van onze zorg en visie, laat dit weten via onze Ideeënbus die naast de balie staat.