Wilsverklaring

Gedachten en wensen rond het levenseinde zoals een wilsverklaring, euthanasie of een niet-reanimeer verklaring kunt u bespreekbaar maken bij uw huisarts.

De Nederlandse beroepsvereniging van artsen, KNMG,  heeft een brochure uitgebracht ten aanzien van wensen en gedachten rondom het levenseinde die u kunt gebruiken alvorens u het gesprek met de huisarts aangaat.

Brochure levenseinde

Patiëntenbrochure SCEN arts

Op thuisarts.nl kunt u ook informatie vinden over het levenseinde.