Waarneming

Uw huisarts werkt in groepsverband samen met de andere huisartsen uit de Jachthoorn waardoor o.a. de waarneming van de huisartsenzorg tijdens vakanties/vrije dagen overdag en tijdens afwezigheid wegens nascholing geborgd is.

Zo nodig wordt u door de praktijkassistente, het antwoordapparaat of door de centrale doktersdienst (telefoon: 0900-1515) verwezen naar een van hen. 
Voor deze praktijken is het mogelijk een verbinding te maken met ons computersysteem zodat uw medisch dossier ingezien kan worden, maar neemt u voor de duidelijkheid toch uw actuele medicatielijst mee.

Hoed de Jachthoorn 

Ons samenwerkingsverband bestaat naast onze huisartsenpraktijk uit de praktijken:

  • M. Hart, Jachthoornlaan 1A, 6813 CH Arnhem
  • I.G. van Nispen tot Pannerden-Moorrees, Jachthoornlaan 1A, 6813 CH Arnhem
  • J. de Kuijper, Jachthoornlaan 1A, 6813 CH Arnhem

Naast bovengenoemd samenwerkingsverband hebben we voor de zorg voor kwetsbare ouderen een samenwerkingsovereenkomst met Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet en voor speciale scholings/organisatiedagen werken we samen met de huisartsen van de Hoed Onder De Linden.