Spreekuur

De onderstaande website ‘Moet ik naar de dokter’ kunt u raadplegen alvorens u een afspraak maakt. Klik op de button om de website te openen.

App 'Moet ik naar de dokter'

Spreekuur op afspraak op de praktijk

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Er is geen inloopspreekuur. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. U kunt hiervoor de praktijk bellen op werkdagen tussen 08:00 en 12:30 uur.

Tussen 10.45 en 11.15 uur en van 12.30 tot 15.00 uur is de praktijk alleen voor spoed bereikbaar.

In de middag is de praktijk  bereikbaar tussen 15.00 en 17.00 uur.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Patiëntenportaal

Spreekuur online

U kunt online uw – niet spoedeisende - vraag stellen via MijnGezondheid.net online spreekuur . Via deze weg kunt u ook beveilgd documenten sturen naar uw huisarts. Soms zal de assistente u vragen ons een foto toe te sturen, we willen daarbij graag antwoorden op de volgende vragen: zie foto.docx

Terugbelspreekuur

Voor eenvoudige vragen kunt u ook gebruik maken van het telefonisch ‘terugbel’ spreekuur. Wilt u goed aangeven door welke huisarts u geholpen wilt worden?

Beeldbelspreekuur

Via een beveiligde verbinding met uw smartphone kan de huisarts ook beeldbellen met u. In dat geval vragen we u de app whereby te downloaden. De huisarts stuurt u direct voorafgaand aan het contact een sms-bericht. 

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, zo nodig samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Meer tijd

Heeft u meer klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Avond, nacht en weekenddienst

Heeft u buiten de praktijkuren (van 17:00 – 08:00 uur en in het weekend of op feestdagen) dringend medische hulp nodig voor spoedeisende situaties, dan kunt u contact opnemen met de huisartsenpost Arnhem-Noord telefoon: 026-3899696

De huisartsenpost is bereikbaar voor dringende vragen die om medische redenen niet tot de eerstvolgende werkdag kunnen wachten. Bij de huisartsenpost is tevens de dienstapotheek gevestigd om eventueel in de dienst voorgeschreven recepten af te geven.

Huisartsenpost