Praktijkinformatie

Welkom op de website van Huisartsen De Blauwe Jachthoorn te Arnhem. Wij leveren deskundige en zorgvuldige huisartsenzorg aan jong en oud, dichtbij de patiënt, met maatwerk in speciale spreekuren.

Via onze website willen wij u informatie geven over onze praktijk. U kunt gegevens vinden over onze praktijkorganisatie, over de medewerkers, maar ook over medisch inhoudelijke zaken en nuttige links.

Het spreekuur wordt op iedere werkdag gehouden. Er is geen inloopspreekuur. Voor het spreekuur moet u altijd een afspraak maken. Hiervoor kunt u de praktijk bellen op werkdagen tussen 08:00 en 12:00 uur. Tussen 10.45 en 11.15 uur is de praktijk alleen voor spoed bereikbaar.

De huisartsen en de praktijkondersteuners van De Blauwe Jachthoorn houden behalve op de Jachthoornlaan 1A ook spreekuren in de Gulden Hart kerk aan de Bakenbergseweg 72.

Aanwezigheid artsen:

 • Mevr. Spekhorst: dinsdag- woensdag-vrijdag
 • Mevr. Wolff: maandag-donderdag-vrijdag
 • Mevr. Kok: dinsdag-woensdag-vrijdag
 • Mevr. Koster: maandag-dinsdag-donderdag
 • Dhr. van der Heiden: dinsdag-donderdag
 • Mevr.van der Veer-Janssen: maandag-woensdag

Aanwezigheid praktijkmanager:

 • Mevr. de Graaf maandagochtend-woensdagochtend-donderdagochtend

Praktijkondersteuners

Onze praktijkondersteuners (POH) zijn speciaal opgeleid om de huisarts in een aantal taken te ondersteunen. De ondersteuning is vastgelegd in protocollen waarbij er regelmatig overleg is tussen de POH en de huisarts. Zij werken onder verantwoordelijkheid van de huisarts.

De POH-Somatiek heeft een eigen spreekuur voor diabetes, astma, COPD, hypertensie, begeleiding stoppen met roken, inventarisatie risico op hart/vaatziekten, kwetsbare ouderen, chronische nierfunctiestoornis. 

De POH-GGZ begeleidt patiënten met psychische of psychosociale klachten en biedt waar mogelijk kortdurende behandeling. Daarnaast kan hij zo nodig advies geven over verwijzing naar andere behandelaars

Aanwezigheid praktijkondersteuners:

 • Mevr. Gremmen maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag
 • Mevr. Verheijen: maandag /dinsdag/woensdag/donderdag
 • Dhr. van Balen: woensdag/donderdag/vrijdag

Doktersassistente

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel vragen, zowel praktisch als medisch inhoudelijk. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek.

In onze praktijk gebruiken wij de NHG-Triage Wijzer. Dit is een landelijk systeem waarmee de doktersassistente kan bepalen met hoeveel spoed een klacht behandeld moet worden. Om tot de juiste inschatting te komen moet de assistente een aantal vragen aan u stellen, hiervoor vragen wij u begrip.

De assistente heeft ook een eigen spreekuur voor de volgende handelingen:

 • Het meten van de bloeddruk
 • EHBO en wondverzorging
 • Hechtingen verwijderen
 • Oren uitspuiten
 • Uitstrijkjes maken (bevolkingsonderzoek)
 • Wratbehandeling indien nodig (zie: https://www.thuisarts.nl/wratten)
 • Urineonderzoek op blaasontsteking
 • Bloedonderzoek op suiker of bloedarmoede
 • Injecties en vaccinaties
 • Zwachtelen en tapen
 • Doppleronderzoek (bloedvaten benen)
 • Audiometrie (gehoortest)
 • Longfunctieonderzoek

Maak hiervoor telefonisch een afspraak, op werkdagen tussen 08:00 en 12:00 uur