Veel gestelde vragen

Waarom vraagt de assistente naar de reden waarom ik op het spreekuur wil komen?

Ze doet dat om een juiste inschatting te maken van welke zorg er voor u op welk moment nodig is. Ze heeft hier een speciale opleiding voor gevolgd (Triage) Behalve voor triage is het ook een manier voor de huisarts om zich voor te kunnen bereiden op uw komst. De voorbereiding is beter als bekend is waar u voor komt.

Waarom kan ik niet meerdere problemen in 1 consult bespreken  

Een consult duurt 10 minuten. In die 10 minuten moet ‘alles’ gebeuren. U doet uw verhaal, uw huisarts onderzoekt u indien nodig, bedenkt wat er met u aan de hand is. Daarover krijgt u uitleg en soms een verwijsbrief of recept. Na uw vertrek moet de arts alles invoeren in uw dossier, ook dat kost tijd. Als u dan ook meerdere klachten wilt bespreken kan dat niet zonder uit te lopen en een langere wachttijd te veroorzaken. Dit willen we voorkomen. Wanneer u meerdere klachten wil bespreken dient een “dubbele” afspraak te maken.

Kost het mij mijn eigen risico?

De zorg door de huisartsenpraktijk valt niet onder uw eigen risico. Dat geldt voor alle telefoontjes, spreekuren en visites met de dokter, de doktersassistente of praktijkondersteuner. Als de huisarts onderzoek aanvraagt zoals foto’s, bloedonderzoek of urinekweken, dan valt dit wel onder uw eigen risico. Als u op het op het spreekuur een injectie krijgt toegediend of medicatie krijgt voorgeschreven valt dit wel onder het eigen risico. Dit geldt ook voor verwijzing naar een specialist. De huisarts is niet verantwoordelijk voor de kosten die bij u in rekening worden gebracht. Ook is de huisarts er niet van op de hoogte of u eventueel een eigen bijdrage voor bepaalde zorg moet betalen. U kunt dit zelf navragen bij uw zorgverzekeraar.

Mag ik mijn eigen dossier inzien?

U heeft als patiënt het recht om uw eigen medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de brieven in het dossier van andere behandelaars. Maar het geldt niet voor informatie over andere personen. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website  KNMG inzage medisch dossier.

Als u uw eigen dossier wilt inzien dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. Uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en/of zaken toelichten. Wilt u een kopie van uw medisch dossier aanvragen, dan kunt u de reden ervan ook het beste bespreken zodat u uitleg kan krijgen. De assistente kan daarna een kopie voor u maken. 

Waarom zien mijn medicijnen er ineens anders uit?

Dit komt omdat zorgverzekeraars de apotheken verplichten een bepaald merk van het medicijn af te leveren. De zorgverzekeraars kunnen zelf bepalen voor hun verzekerden welk merk door hen vergoed wordt en welke niet. Daar heeft de apotheek of huisarts geen enkele invloed op. Het voorkeurmerk van de zorgverzekeraar geldt vaak voor een beperkte periode, meestal tussen de 3 en 12 maanden. Zorgverzekeraars proberen namelijk elke keer de goedkoopste medicijnen in te kopen. U zult, als u dan toch uw oude merk pillen wilt, dit zelf moeten betalen. We kunnen u vertellen dat zowel wij huisartsen als uw apotheker dit erg vervelend vinden en er op landelijk niveau onze zorgen over uiten.

Kan ik mijn eigen vertrouwde medicijnen terugkrijgen?

Soms heeft u persoonlijke redenen waarom u graag uw oude vertrouwde medicijn wilt behouden. Uw huisarts kan dat helaas niet voor u bepalen. De zorgverzekeraar bepaalt of dit wel of niet mag. U zult dus ook met uw zorgverzekeraar contact op moeten nemen om hiervoor eventueel toestemming te krijgen. Mogelijk kan het wel als u het zelf betaalt.

Bloeduitslagen

Wanneer u bij de huisarts bloed heeft laten prikken kunt u zelf de bloeduitslagen opvragen na 2 werkdagen. Dit kan via MGN (mijngezondheid.net) of door te bellen met de assistente tussen 8.00 -12.00 uur.